زیباترین سقف چادری- سقف پارچه ای- سقف کششی برای استادیوم

محل اجرا: چستر- پنسیلوانیا- USA

نوع پارچه: PTFE Fiberglass

سایز: ۶۰۰۰۰ فوت مربع

طراحان: Rossetti-Delaware County

تاریخ بهره برداری: ۲۰۱۰

 

سایبان استخر- سقف کششی

ساخت این استادیوم زیبا در چستر- پنسیلوانیا شروعی جدید برای زندگی با شور و نشاط را در یک منطقه تاریخی و قدیمی رقم زده است. جهت ساخت این استادیوم از سازه غشایی – سازه کششی- سازه چادری بسیار سبک وزن برای سقف چادری استادیوم – سقف پارچه ای استادیوم – سقف کششی استادیوم استفاده شده است. این سازه چادری- سازه پارچه ای  توسط طراحان Rossetti-Delaware County طراحی و اجرا گشته و زیبایی خاصی به منطقه بخشیده است. مردم شهر چستر این سازه کششی- سازه غشایی را نماد خوشبختی و تجدد برای قدیمیترین شهرستان پنسیلوانیا می دانند.

با ورود پارچه غشایی- پارچه کششی برای ساخت سازه های غشایی- سازه های پارچه ای، از اینگونه پارچه ها برای ساخت سازه های بی نظیری استفاده شده است. یکی از کاربردهای این گونه سازه ها، سقف چادری- سقف پارچه ای – سقف کششی برای استادیوم ها و فضاهای ورزشی نظیر استخر ها می باشد. طرح های فوق العاده زیبایی تا به امروز اجرا شده است که یکی از بی نظیرترین سقف های کششی استادیوم، سقف کششی برای ورزشگاه خلیفه در دوحه قطر می باشد که قرار است میزبان بازی های المپیک ۲۰۲۲ باشد.

یکی دیگر از پروژه های بزرگ انچام شده با کاربرد سقف کششی برای استادیوم و ورزشگاه می توان به سقف چادری- سقف پارچه ای ویژه برای

سازه پارچه ای- سازه غشایی سقف متحرک- سازه چادری سقف پارچه ای- سقف کششی سقف چادری- سقف کششی